SL Asfaltti Oy

Home » SL Asfaltti Oy

SL Asfaltti Oy

SL Asfaltti on yksi Suomen suurimmista valtakunnallisista päällystealan yrityksistä, jonka toiminnassa kohtaavat laatu, turvallisuus ja kestävä kehitys. Päällystämme kaikenkokoisia kohteita pihateistä lentokenttiin kaikkialla Suomessa. Yksityisasiakkaita palvelemme Kuopion ja Pohjois-Savon talousalueella.

Laatu

Vuonna 2013 SL Asfaltti teki hartiavoimin töitä korkean laatutason varmistamiseksi. Laadimme laatukäsikirjan ja saimme käyttöön ISO 9001 -laatusertifikaatin ja ISO 14001 -ympäristösertifikaatin. Toimintamallimme perustuvat tiukasti prosessimaiseen ajatteluun ja toiminnan realistiseen kuvaamiseen. Järjestelmät ovat tiiviisti osa toiminnan ja tuotannon läpimenoa, varmentaen tavoitellun laatutason toiminnan jokaisella portaalla.

Turvallisuus

Yrityksessämme on käytössä useita työturvallisuutta edistäviä toimintatapoja. Jotta läheltä piti -tilanteista voitaisiin oppia, työntekijöitä rohkaistaan raportoimaan niistä kuvina ja tekstinä palautepuhelimeen. Ensimmäisten kokemusten perusteella tapaturmataajuutta on todella saatu pienennettyä. Olemme myös lanseeranneet ns. turvallisuurahan, jota maksetaan työntekijöille tiettyjen kriteerien perusteella. Tärkein on tapaturmien vähäinen määrä, mutta myös suojavarusteiden käyttö ja kunto sekä kaluston asianmukainen käsittely vaikuttavat palkkion maksamiseen. Käytössämme on OHSAS 18001 -työturvallisuussertifikaatti.

Ympäristö

Ympäristö ja sen suojelu on meille yhteinen asia. Pyrimme kaikessa tuotannossa minimoimaan kuormituksemme ja hyödyntämään kierrätettävät materiaalit mahdollisimman pitkälle.

Konsernin arvot

Andament Groupissa uskotaan korkeaan työturvallisuuteen ja laadukkaaseen tekemiseen. Konsernin arvona ovat järjestyksessä työturvallisuus, laatu ja tulos. Groupin ajattelu perustuu ennakkoluulottomaan suhtautumiseen asiaan kuin asiaan ja ihmisten synnyttämään henkeen, jossa jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa, innovoida ja kehittää niin itseään, kuin toimintaakin. Groupin tavoite on yhdistää tämä henki ja asiakkaan tarpeet kustannustehokkaasti.

Historia

Suomen Laatuasfaltti Oy aloitti toimintansa vuonna 2001, kun neljä kokenutta tieinfra-alan ammattilaista irtisanoutui suuren toimijan palveluksesta kokeillakseen siipiään yrittäjinä. Päällystystöiden tilaajat suhtautuivat uuteen toimijaan ja kilpailun lisääntymiseen myönteisesti, ja yhteishenki uuden yrityksen sisällä hitsautui tiiviiksi.

Ensimmäiset voitetut urakat ohjasivat Laatuasfaltin investointeja. Urapaikkaustoiminta lähti käyntiin Hämeen, Turun ja Uudenmaan tiepiireiltä vuonna 2002 saadun kaksivuotisen urakan myötä. Kiinteä asfalttiasema perustettiin Siilinjärven Pöljään vuonna 2003. Lisää remixer-laitteita hankittiin vuosikymmenen puolivälissä, jonka myötä yritys nousi kuumapohjatöissä valtakunnallisesti merkittäväksi toimijaksi.

Vuonna 2009 kalajokisen perheyrityksen Andament Oy:n Jukka ja Matti Juola tulivat yrityksen osakkaiksi. He toivat mukanaan Andamentin osaamisen sekoitusjyrsinnöissä ja pohjatöissä sekä kiinnostuksen kaluston omatoimiseen kehittämiseen. Myöhemmin Juolat nostivat omistusosuuttaan, ja yritys nimettiin SL Asfaltiksi. Vuonna 2011 omistusrakennetta selkiytettiin muodostamalla Andament Group -konserni, joka otti vastuun myös SL Asfaltin taloudesta, hallinnosta, markkinoinnista ja viestinnästä. Tällä hetkellä Andament Groupiin kuuluu yhteensä kuusi tytäryhtiötä infrarakentamisen eri osa-alueilta.