Palvelut

Home » Palvelut » Tien rakenteen parantaminen

Tien rakenteen parantaminen

Ekotehokasta tienhoitoa

Tien rakenteen parantamisella tarkoitetaan tien tai muun alueen rakenteellisten puutteiden korjaamista sekä päällysteen uusimista. Puutteita ovat esimerkiksi routiva maa, kantavuus- ja kuivatuspuutteet sekä päällystevauriot. Parannamme kaikentyyppisiä väyliä mökkitiestä moottoritiehen.

Sekoitusjyrsinnät ja kerrosstabiloinnit

Toteutamme sekoitusjyrsinnät ja stabiloinnit itse kehittämillämme laitteilla. Molemmat ovat ekologisia ja kustannustehokkaita menetelmiä pidentää tien käyttöikää. Sekoitusjyrsinnässä vanha huonokuntoinen asfalttipäällyste jyrsitään ja sekoitetaan kantavan kerroksen kanssa. Tien rakenne vahvistuu ja muoto saadaan halutun kaltaiseksi uutta asfalttipäällystettä varten. Vanha tierakenne kierrätetään sataprosenttisesti ja siihen mahdollisesti lisättävää uutta kiviainesta tarvitaan vain vähän, joten kuljetustarve työmaalle ja sieltä pois on vähäinen.

Stabiloinnissa tien kantavan kerroksen yläosaa lujitetaan bitumilla, sementillä, masuunihiekalla, tuhkalla tai niiden yhdistelmällä. Stabilointityö etenee nopeasti kaista kerrallaan ja aiheuttaa liikenteelle vain lyhytaikaista haittaa.

Päällysteen reunantäyttötyöt

Uuden päällysteen reunoille levitettävä 25 senttimetriä leveä murskepiennar parantaa liikenneturvallisuutta ja lisää päällysteen käyttöikää. Päällysteen tasoon tiivistettävä piennar ehkäisee tieltäsuistumisia tilanteissa, joissa ajoneuvon rengas ajautuu päällysteen ulkopuolelle. Samalla se toimii tukikerroksena asfaltille, jonka reuna on altis murtumille raskaan liikenteen käydessä tien reunassa.

Käytämme reunantäyttötöissä itse kehittämäämme levityslaitetta, jolla mursketta kuluu vähemmän ja jälki on ensiluokkaista. Liikennettä ei tarvitse katkaista työn ajaksi. Meillä on reunantäyttötöistä jo kymmenen vuoden kokemus ja kehitämme menetelmiämme jatkuvasti.