Palvelut

Home » Palvelut » Päällystekorjaukset

Päällystekorjaukset

Suomi on Pohjoismaiden tehokkain asfaltinkierrättäjä. Yhtenä alan johtavana kotimaisena toimijana SL Asfaltti on sitoutunut kestävään kehitykseen, ja monet uusiopäällysteiden valmistuksessa ja levityksessä käyttämistämme koneista perustuvatkin omaan tuotekehitykseemme. Mitä tehokkaammin vanha päällyste pystytään hyödyntämään kohteessa, sitä suurempia säästöjä raaka-aine- ja kuljetuskustannuksissa voidaan saavuttaa asiakkaalle. Tienkäyttäjät ja asukkaat arvostavat puolestaan vähentynyttä rekkarallia tietyömaiden läheisyydessä.

Remixer

Remixer on kustannustehokas ja ympäristöystävällinen päällystämismenetelmä, joka hyödyntää olemassaolevan päällysteen käyttökelpoiset puolet viimeistä murusta myöten. Asfalttimassaa tarvitaan vain noin neljäsosa verrattuna uuteen päällysteeseen.

Remixer-menetelmässä vanha asfaltti lämmitetään aluksi käsittelylämpötilaan. Pinta kuumajyrsitään ja uutta massaa lisätään kulumisurien verran. Jyrsitty päällyste ja uusi massa sekoitetaan homogeeniseksi massaksi, levitetään uudeksi pinnaksi ja tasoitetaan.

Uraremix

Päällysteet eivät valitettavasti kulu tasaisesti. Kaistojen ajourat saattavat olla vaarallisen syvät, vaikka asfaltti olisi keskiviivan ja pientareen kohdalla vielä moitteettomassa kunnossa. Uraremix-menetelmällä korjaukset pystytään kohdistamaan kaikkein tarkimmin liikenteen vaurioittamiin kohtiin.

Uraremixillä voidaan paikata metrin levyisiä uria päällysteessä. Menetelmässä tiehen jyrsitään uran kohdalle laatikko, johon levitetään jyrsityn ja uuden asfalttimassan seosta. Työmaa etenee nopeasti ja aiheuttaa vain vähäistä haittaa liikenteelle.

Uraremo

Uraremo-menetelmällä korjataan alemman tieverkon pehmeällä asfalttibetonilla päällystettyjen teiden reunapainumia. Tienpinta lämmitetään, minkä jälkeen se kuumajyrsitään käsittelyalueelta (leveys 1-1,6 metriä) ja vanhan massan sekaan lisätään uutta AB- tai PAB-massaa.